Bezoekinformatie Contact Tarief & vergoeding Consult info

Geheimhoudingsplicht.

Bij het behalen van het diploma diëtetiek wordt een eed van geheimhouding afgelegd.
De diëtist heeft dus geheimhoudingsplicht.

Persoonsregistratie.

Voor de registratie van persoonsgegevens moet de diëtist zich houden aan de Wet Persoonsregistratie.
Er worden alleen die gegevens geregistreerd die relevant zijn voor een adequate behandeling.
Het registreren van uw burgerservicenummer is sinds kort verplicht. Dit maakt uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners (huisartsen en medisch specialisten), indien nodig, mogelijk.

Protocol.

In deze praktijk wordt de artsenwijzer voor diëtetiek als basis gebruikt.
Tevens wordt volgens de CBO en NDF richtlijnen gewerkt.
Diëtistenpraktijk Jennifer van der Reijden
Wederik 18, 5361 MS, Grave
0486-475781 | 06-22108748
Colofon website
Webmaster: M. J. van der Reijden
Inhoud: J. van der Reijden

copyright © 2005-2022
Alle rechten voorbehouden