Bezoekinformatie Contact Tarief & vergoeding Consult info

Het beroep diëtist.

Wie mag zich diëtist noemen?
Een diëtist heeft een vierjarige HBO opleiding voeding en diëtetiek met goed gevolg doorlopen.
Iemand die als diëtist werkzaam is heeft zich als diëtist te laten registreren in het basisregister voor Paramedici.

Om in het basisregister opgenomen te worden moet de diëtist aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • zij moet bevoegd zijn om de titel diëtist te voeren (beschikt over een erkend getuigschrift)
 • houdt zich aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Een diëtist wordt geacht zijn of haar kennis op peil te houden. Vanaf 2005 kan de diëtist zich in het kwaliteitsregister voor Paramedici laten registreren. Hierdoor wordt de kwaliteit die uw diëtist levert gewaarborgd. Om de kwaliteit te waarborgen moet de diëtist deskundigheidsbevorderende activiteiten ondernemen (b.v. het volgen van bijscholingen en cursussen).
Hierdoor blijft de diëtist op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het voeding en dieet vraagstuk.

Deze praktijk staat in het kwaliteitsregister paramedici geregistreerd onder nummer: 59907211889.
(www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)

Wat doet een diëtist?
Een diëtist is voedingskundig. Dat wil zeggen dat ze cliënten kan informeren over alles dat met voeding te maken heeft. Ze geeft voeding en/of dieetadviezen aan volwassenen en kinderen.

De diëtist behandelt na verwijzing door een arts of medisch specialist.
Een reden van doorverwijzing kan zijn:
- Algemene symptomen:
 • overgewicht of obesitas bij kinderen en volwassenen
 • ondergewicht
 • decubitus
 • slikklachten
- Hypertensie en hartziekten
 • hypertensie
 • hartziekten
- Metabole ziekten
 • Diabetes Mellitus
 • Hypercholesterolemie
- Oncologie

Maar ook wanneer u informatie wil over:
 • Maagband of maagverkleining
 • Vegetarisme
 • Borstvoeding
Diëtistenpraktijk Jennifer van der Reijden
Wederik 18, 5361 MS, Grave
0486-475781 | 06-22108748
Colofon website
Webmaster: M. J. van der Reijden
Inhoud: J. van der Reijden

copyright © 2005-2024
Alle rechten voorbehouden