Bezoekinformatie Contact Tarief & vergoeding Consult info

Nieuws.

Op deze pagina wordt u geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen bij de zorgverzekeraars.

Dependance in Overasselt

Sinds eind 2015 houdt de praktijk iedere dinsdagmiddag ook spreekuur in de dependance te Overasselt. In vergaderlokaal 1 van het verenigingsgebouw kunt dan op consult komen. Voor meer details kijk bij de tab Bezoekinformatie

Goed nieuws voor 2020

Dieetadvisering wordt per januari 2020 wederom voor 3 uur in de basisverzekering opgenomen. Deze zorg valt echter onder het eigen risico.
Daarnaast worden door sommige zorgverzekeraars in aanvullende pakketten additionele uren vergoed.

Ketenzorg.

In 2020 vindt een deel van de dieetadvisering plaats via ketenzorg. Deze zorg valt buiten de drie uur die wordt vergoed via de basisverzekering. Voor deze financieringsvormen van ketenzorg geldt geen eigen risico. Deze praktijk is aangesloten bij de OCE (Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg) wat vergoedingen voor mensen met een chronische indicatie mogelijk maakt.
Chronische aandoeningen opgenomen in de ketenzorg zijn:
- Diabetes Mellitus (suikerziekte)
- COPD
- CVRM
Onder CVRM (Cerebrovasculair Risico Managment) vallen:
- hart- en vaatziekten na een cardiovasculair event.
Voor meer informatie vraag uw dietist.

Cursussen in 2020.

De Cursus "Stop lijnen, begin met eten", gaat 6 april 2020 van start.

Locatie: Stichting Verenigingsgebouw Overasselt
Willem Alexanderstraat 1
6611 CE, Overasselt

Tijd: 19:30 - 21:30
Aantal lessen: 8 theorie en 4 sportlessen.
Op de maandagen (theorie) en op de vrijdag (sport).
Zie de cursus agenda.
Geef je op!
Meer informatie en aanmelden via: Info@jennifervanderreijden.nl

Diëtistenpraktijk Jennifer van der Reijden
Wederik 18, 5361 MS, Grave
0486-475781 | 06-22108748
Colofon website
Webmaster: M. J. van der Reijden
Inhoud: J. van der Reijden

copyright © 2005-2020
Alle rechten voorbehouden