Bezoekinformatie Contact Tarief & vergoeding Consult info

Het consult.

Een consult is als volgt opgebouwd.

Het eerste consult is een intake gesprek en bestaat uit een persoons- en een voedingsananamnese.
In de persoonsanamnese worden alle relevante gegevens opgenomen. T.w. uw persoonsgegevens, leefsituatie, medische indicatie, verwijsdiagnose en uw medische geschiedenis.
Vervolgens wordt er, om een duidelijk beeld te hebben van wat u eet, een voedingsanamnese bij u afgenomen. Dat wil zeggen dat u vertelt wanneer en wat u gemiddeld per dag eet.
Met behulp van alle bovengenoemde gegevens geeft de diëtist een beroepsspecifiek oordeel over het gezondheidsprofiel van de cliënt. Dit vormt in combinatie met mijn 3+3+3 regels de basis voor het opstellen van het behandelplan en resulteert in een gedegen op het individu aangepast voedingsadvies.
Wilt u weten wat de 3+3+3 regels inhoud maakt u gerust een afspraak. Aan de hand daarvan wordt, in samenspraak met u, een tijdelijk voedingsadvies gemaakt.


Het tweede consult.
In het tweede consult wordt het gemaakte voedingsadvies en het behandelplan met u besproken.

Indien nodig kan dit consult in overleg met u een thuisbezoek zijn.

Na het eerste consult wordt meteen een afspraak gemaakt voor het tweede consult waarbij het dieetadvies wordt besproken.


De vervolgconsulten.
Deze consulten zijn, afhankelijk van de hulpvraag, in eerste instantie om de twee weken. Er wordt rekening gehouden met uw eigen wensen en het behandelplan.

Belangrijk in de vervolgconsulten is vooral hoe u het voedingsadvies ervaart, waar u tegenaan loopt, wat goed en minder goed gaat enz. enz.

Klachtenprocedure.

Klachtencommissie Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon 033-4216189
Website: www.paramedisch.org
Diëtistenpraktijk Jennifer van der Reijden
Wederik 18, 5361 MS, Grave
0486-475781 | 06-22108748
Colofon website
Webmaster: M. J. van der Reijden
Inhoud: J. van der Reijden

copyright © 2005-2024
Alle rechten voorbehouden