Bezoekinformatie Contact Tarief & vergoeding Consult info

Het beroep diŽtist.

Wie mag zich diŽtist noemen?
Een diŽtist heeft een vierjarige HBO opleiding voeding en diŽtetiek met goed gevolg doorlopen.
Iemand die als diŽtist werkzaam is heeft zich als diŽtist te laten registreren in het basisregister voor Paramedici.

Om in het basisregister opgenomen te worden moet de diŽtist aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • zij moet bevoegd zijn om de titel diŽtist te voeren (beschikt over een erkend getuigschrift)
 • houdt zich aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van DiŽtisten (NVD)
Een diŽtist wordt geacht zijn of haar kennis op peil te houden. Vanaf 2005 kan de diŽtist zich in het kwaliteitsregister voor Paramedici laten registreren. Hierdoor wordt de kwaliteit die uw diŽtist levert gewaarborgd. Om de kwaliteit te waarborgen moet de diŽtist deskundigheidsbevorderende activiteiten ondernemen (b.v. het volgen van bijscholingen en cursussen).
Hierdoor blijft de diŽtist op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het voeding en dieet vraagstuk.

Deze praktijk staat in het kwaliteitsregister paramedici geregistreerd onder nummer: 59907211889.
(www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)

Wat doet een diŽtist?
Een diŽtist is voedingskundig. Dat wil zeggen dat ze cliŽnten kan informeren over alles dat met voeding te maken heeft. Ze geeft voeding en/of dieetadviezen aan volwassenen en kinderen.

De diŽtist behandelt na verwijzing door een arts of medisch specialist.
Een reden van doorverwijzing kan zijn:
- Algemene symptomen:
 • overgewicht of obesitas bij kinderen en volwassenen
 • ondergewicht
 • decubitus
 • slikklachten
- Hypertensie en hartziekten
 • hypertensie
 • hartziekten
- Metabole ziekten
 • Diabetes Mellitus
 • Hypercholesterolemie
- Oncologie

Maar ook wanneer u informatie wil over:
 • Maagband of maagverkleining
 • Vegetarisme
 • Borstvoeding
DiŽtistenpraktijk Jennifer van der Reijden
Wederik 18, 5361 MS, Grave
0486-475781 | 06-22108748
Colofon website
Webmaster: M. J. van der Reijden
Inhoud: J. van der Reijden

copyright © 2005-2018
Alle rechten voorbehouden